** دانلود جشن بزرگ عیـد غـــدیر و بزرگداشت شیخ اعظـم انصـاری (ره) **

 

 

سخنران: آیت الله حسن زاده (امام جمعه موقت اهـواز)

مداح: کربلایی مصطفی مروانـی(از اهـواز)؛ کربلایی رضا غیاثـی

 

کربلایی رضا غیاثی - مدح خوانی پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - سرود1 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - سرود2 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - سرود3 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - شعرخوانی پخش دانلود
کربلایی مصطفی مروانی - مدح خوانی پخش دانلود
کربلایی مصطفی مروانی - سرود1 پخش دانلود
کربلایی مصطفی مروانی - سرود2 پخش دانلود
کربلایی مصطفی مروانی - سرود3 پخش دانلود
کربلایی مصطفی مروانی - سرود4 پخش دانلود
کربلایی مصطفی مروانی - شعرخوانی پخش دانلود
کربلایی حبیب رضوی - مدح خوانی پخش دانلود

ارسال دیدگاه