دانلود مراسم شب هفتم محـرم الحـرام ۹۵

 

 

 

سخنـران: حجت الاسلام شیخ حمیـد نظـری

مداحان: کربلایی رضا غیاثی؛ کربلایی رضا جولا

 

009

 

سخنرانی - حجت الاسلام نظری پخش دانلود
کربلایی رضا جولا؛کربلایی رضا غیاثی - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام پخش دانلود
کربلایی رضا جولا - زمینه پخش دانلود
کربلایی رضا جولا - شور1 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - سنگین پخش دانلود
کربلایی رضا جولا - تک پخش دانلود
کربلایی رضا جولا - شور2 پخش دانلود
کربلایی رضا جولا - شور3 پخش دانلود
کربلایی رضا جولا - شعر خوانی پخش دانلود

ارسال دیدگاه