… دانلود مراسم شب ششم محـرم الحـرام ۹۵   …

 

 

 

سخنـران: حجت الاسلام شیخ حمیـد نظـری

مداحان: کربلایی رضا غیاثی؛ کربلایی علی مهدوی

 

011

 

سخنرانی - حجت الاسلام نظری پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - زمینه پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - شور1 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - سنگین پخش دانلود
کربلایی علی مهدوی - واحد پخش دانلود
کربلایی علی مهدوی - شور1 پخش دانلود
کربلایی علی مهدوی - شور2 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - شور پایانی پخش دانلود

ارسال دیدگاه