… دانلود مراسم شب دوم محـرم الحـرام ۹۵   …

 

 

سخنـران: حجت الاسلام شیخ حمیـد نظـری

مداحان: کربلایی رضا غیاثی؛ سید علی نـوری

 

010

 

سخنرانی - حجت الاسلام نظری پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - روضه ورودیه کربلا پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - زمینه پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - شور1 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - سنگین پخش دانلود
سید علی نوری - واحد پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - شور2 پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - شور3 پخش دانلود

ارسال دیدگاه