… دانلود مراسم جشن بزرگ عیـد غدیر خم۹۵ …

 

 

سخنران: حجت الاسلام صلواتـی زاده

مداحان: حاج عبدالرحیم شهروزیان؛ حاج مهدی تدینی؛ کربلایی حجت احسانبخش؛ کربلایی امیر رئوفیان؛ برادر حجت ظفری؛ کربلایی رضا غیاثی

 

004

 

حاج عبدالرحیم شهروزیان - مدح خوانی پخش دانلود
حاج عبدالرحیم شهروزیان - مدح خوانی پخش دانلود
برادر حجت ظفری - مدح و سرود پخش دانلود
برادر حجت ظفری - سرود پخش دانلود
کربلایی امیر رئوفیان - مدح خوانی پخش دانلود
کربلایی امیر رئوفیان - سرود پخش دانلود
کربلایی رضا غیاثی - مدح و سرود پخش دانلود
حاج مهدی تدینی - مدح خوانی پخش دانلود
حاج مهدی تدینی - سرود پخش دانلود
کربلایی حجت احسانبخش - مدح خوانی پخش دانلود

ارسال دیدگاه